Bezpieczeństwo pracodawcy – najczęstsze nieprawidłowości przy nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunku pracy

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat prawidłowego przebiegu procesu zatrudnienia nowego pracownika oraz zakończenia stosunku pracy.
Nie zapisany/a
To kurs jest obecnie zamknięty