Kontrole PUODO, UOKIK i PIP w pigułce

Szkolenie dedykowane jest osobom które, chcą zdobyć wiedzę w zakresie zasad i warunków realizacji kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Państwową Inspekcję Pracy oraz dowiedzieć się, jak należy przygotować organizację do kontroli.
+1 Zapisany/a
Otwarta rejestracja