Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne z punktu widzenia inwestorów

Celem warsztatów jest przybliżenie jego uczestnikom praktycznych aspektów planowania i zagospodarowania przestrzennego (zarówno materialno-prawnych, jak i proceduralnych), w kontekście ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
+1 Zapisany/a
Otwarta rejestracja